Tillidsbaseret ledelse og organisationskultur

Lavt medarbejderengagement er tegn på tabt fortjeneste. Mange ledere ved ikke, hvordan man øger engagementet og laver derfor forskellige tilfældige indsatser i håbet om, at problemet løser sig af sig selv.

Det er betydeligt mere effektivt og værdiskabende at udvikle en tillidsbaseret kultur.

Neurovidenskabelige undersøgelser viser, at du som leder kan udvikle en høj tillidskultur med otte nøglekompetencer for den ledelsesadfærd, som stimulerer produktionen af oxytocin, der er den hjernekemiske tænding, som faciliterer teamwork.

Ved at opbygge en høj tillidskultur i organisationen, kan du øge medarbejdernes produktivitet og energiniveau, fremme samarbejdet, minimere skadelig stress og kultivere en mere positiv og loyal arbejdsstyrke.

Ledelses- og organisationsudvikling med NeuroView

Jeg tilbyder skræddersyede udviklingsforløb baseret på resultatet af en 180 graders NeuroView Ledelsesmåling, som viser nøjagtigt, hvilke ledelseskompetencer, der er mest kritisk for udvikling hos den enkelte leder.

Lederen kan vælge at træne på egen hånd eller med en personlig coach, som gør adfærds- og vaneændringsprocessen mere effektiv og lettere at forankre i praksis.

Udbytte

  • Højere ledelseskvalitet.
  • Personlig professionel kompetenceudvikling, der skaber værdi for organisationen og forretningen.
  • Bedre udnyttelse af medarbejdernes talenter og styrkekompetencer.
  • Mere motiverede, engagerede og positive medarbejdere.
  • Større ledelseseffektivitet, følgeskab og fælles succes.
  • Kulturel sammenhængskraft på tværs af hele organisationen.

Casestudier i virksomheder, som anvender NeuroView til udvikling af en høj tillidskultur i organisationen, har bl.a. opnået følgende positive resultater:

40% mindre udbrændthed
56% højere jobtilfredshed
60% større arbejdsglæde
76% højere engagement
50% mere produktivitet
50% større medarbejderfastholdelse

Fakta om NeuroView

Ledelsesmåling (180) designet til udvikling af en høj tillidskultur i teams og organisationer.

Udviklet af Ph.D. Kenneth Nowack, internationalt anerkendt organisationspsykolog som også er udvikleren bag diverse ledelsesmålinger, ‘ViewSuite’, samt stresstesten ’StressScan’ (’Stressindikator’).

Baseret på mere end 13 års forskning i tillid i organisationer af Dr. Paul Zak, som er førende inden for neurovidenskab og neuroøkonomi.

Måler otte NeuroView faktorer for tillid med 16 spørgsmål.
Besvarelse: Online
Tid: 20 min.

Priser

Skræddersyet ledertræningsforløb
m/personlig coach
Inkl. NeuroView ledelsesmåling, 10 timers coaching, sparring, opfølgning, værktøjer og slutevaluering.
Pris: oplyses ved henvendelse.

Neuroview Ledelsesevaluering
u/personlig coach
h
Inkl. formøde, feedback og skræddersyet udviklingsplan.
Pris: oplyses ved henvendelse.

Tilbud gives ved bestilling af flere NeuroView målinger og ledertræningsforløb i virksomheden.
Tilbydes også på engelsk.

Foredrag forskningen i tillid i organisationer

30 min: 2.500 kr.

Priser er ekskl. moms og gældende fra 1.4. til 31.12.2020


Information og bestilling

Ring: 28741564

Du er velkommen til at kontakte mig og få flere informationer eller en personlig præsentation af ledelses- og organisationsudvikling med NeuroView.
– du kan også sende kontaktformularen, hvis du gerne vil ringes op.

Fornavn og efternavn
Data opbevares i max. 1 måned. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.