Teamudvikling


En gruppe er ikke nødvendigvis team, bare fordi den kalder sig et team.

Teamarbejde er en udfordrende samarbejdsdisciplin, der kræver kontinuerlig samspilstræning.

Teamudviklingen sker i en proces gennem flere faser med faldgruber, som er yderst vigtige at kende, så de kan forebygges. Faldgruberne skaber typisk en fejludvikling til et dysfunktionel og underperformende team med samarbejdsvanskeligheder, konflikter, stress- og trivselsproblematikker. Et team, som er havnet i en faldgrube, har store menneskelige, organisatoriske og økonomiske omkostninger. Sker det, skal der sættes ind med rettidig hjælp, som hurtigt får drejet udviklingen hen i den rigtige retning.

Jeg tilbyder facilitering af udviklingen af både nye og etablerede teams, der maksimerer teamets potentiale til at blive et velfungerende, effektivt og produktivt team.

Mine teamydelser omfatter:

  • Teambuilding – baseret på sammensætningen af medlemmernes individuelle personlighedsprofiler og styrkekompetencer.
  • Måling af teamets effektivitet og funktionsniveau med udviklingsplan og procesdesign.
  • Rekruttering og onboarding af nyt teammedlem.
  • Konfliktmægling.
  • Oplæg om teamdisciplinen og udvikling af højt performende team.
  • Undervisning i konflikthåndtering og stresshåndtering i teamet.
  • Skræddersyet ledertræningsprogram med en personlig coach til udvikling af kompetencen i teamledelse.

Information og priser

Vil du gerne have flere informationer om mine teamydelser og priser, er du velkommen til at ringe mig op og få en uforpligtende samtale.

Ring: 28741564

– eller udfyld formularen, hvis du gerne vil kontaktes.

Fornavn og efternavn
Data opbevares i max. 1 måned. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.