Stresstest

Den korteste vej ud af stress starter med en grundig undersøgelse af symptomerne og afdækning af den underliggende årsag.

Jeg tilbyder stressundersøgelser med validerede værktøjer, der måler stressniveauet, stresskilder (arbejde/privatliv) og personlige ressourcer samt identificering af indsatsområder.

Testresultatet anvendes til:

 • Intervenering og erhvervspsykologisk rådgivning.
 • Identificering af sundhedsrisici og -ressourcer i arbejde, privatliv og relationer.
 • Skræddersyede stresscoachingforløb.
 • Modificering af arbejdsopgaver og ansvar (mulighedserklæring).
 • Progressionsmåling.

Forskningsbaseret og valideret stresstest.

StressScan måler 15 vigtige faktorer, som ifølge stressforskning har betydelig indflydelse på både stress og sundhed:

Stressniveau
Sundheds- og livsstilsvaner;
– Motion og fysisk aktivitet
– Kost og ernæring
– Søvn og afslapning
– Helbredsbeskyttelse
Social støtte
Mental robusthed
Type A-adfærd
Coping strategier;
– Positiv vurdering
– Negativ vurdering
– Trusselsminimering
– Problemfokusering
Psykisk velbefindende

Resultatet viser både sundhedsrisici og -ressourcer.

StressScan inkluderer:

 • En indledende trivselssamtale (1 t.)
 • En personlig dialogbaseret tilbagemelding på resultatrapporten (1,5-2 t.)
 • Rådgivning og vejledning om professionel hjælp.
 • En skræddersyet handlingsplan.
 • Opfølgning efter tre uger.

StressAnalyse

StressAnalysen er en mere dybdegående undersøgelse af stress og udbrændthed samt stresskilder i arbejdet, privatlivet, relationer, personlighedstræk.

StressAnalysen inkluderer:

 • StressScan, udbrændthedsmåling, personlighedsprofil, kompetencevurdering.
 • 3 samtaler á 1-2 timer.
 • Rådgivning og vejledning om indsatsområder og sygemelding.
 • Skræddersyet handlingsplan.
 • Opfølgning efter 3 uger.

StressAnalysen er udviklet til planlægning af

 • Skræddersyede stresscoachingforløb (4-6 måneder)
 • Modificering af opgaver og ansvar (ned- eller optrapning af arbejdstid samt omplacering)
 • Mulighedserklæring
 • Tilbagevendingsplan efter en langvarig stress-sygemelding (jobbet eller arbejdsmarkedet)

Information og bestilling

Ring 28741564

– eller send formularen herunder, hvis du gerne vil kontaktes.

Fornavn og efternavn
Bestillingen er ikke bindende førend du har modtaget en skriftlig bekræftelse af mig.
Data opbevares i max. 1 måned. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.