Stressmålinger

Optimal sundhed og livskvalitet omfatter mere end bare et fysiske velbefindende – det inkluderer også den sociale, mentale, adfærdsmæssige og tankemæssige sundhed.

Jeg tilbyder to stressmålinger med forskningsbaserede og validerede værktøjer, der måler både  stressniveauet og identificerer de personlige stressbelastninger og ressourcer:

 • Stresstest
 • Stressanalyse

Stresstest

Jeg anvender StressScan, der måler på 15 vigtige områder, som har betydelig indflydelse på stress og sundhed.

Stress-skalaerne omfatter:

Stress
Sundheds- og livsstilsvaner
Motion og fysisk aktivitet
Kost og ernæring
Søvn og afslapning
Helbredsbeskyttelse
Socialt støttenetværk
Mental hårdførhed
Type A-adfærd
Copingstil
– Positiv vurdering
– Negativ vurdering
– Trusselsminimering
– Problemfokuserende copingstil
Psykisk velbefindende

Stresstesten indeholder:

 • En forsamtale.
 • En resultatrapport, der viser din stressprofil, stresskilder, sundhedsrisici og ressourcer.
 • En personlig dialogbaseret tilbagemelding.
 • Rådgivning og vejledning.
 • Skræddersyet handlingsplan.
 • Opfølgning efter tre uger.

StressScan resultatet giver dig hurtig afklaring af, om du har alvorlig stress – eller om dine symptomer skyldes noget helt andet. Resultatet kan du også tage med til egen læge og få en yderligere udredning, så du kan få den rette behandling for dine symptomer.

StressAnalyse

StressAnalysen er målrettet medarbejdere/ledere med hyppig eller vedvarende stress,
som har brug for hjælp til jobfastholdelse eller tilbagevending til arbejdet efter en længerevarende stress-sygemelding.

StressAnalysen er en omfattende og dybdegående undersøgelse af dine stresskilder
i arbejdet, privatlivet, relationer, personlighedstræk og ressourcer.

StressAnalysen, som bl.a. omfatter:

 • En forsamtale.
 • StressScan.
 • Facet5 Personlighedsprofil – styrker, risici og stresstolerance.
 • Udbrændthedsmåling.
 • Arbejdsbelastninger og ressourcer – jobkrav og kompetencer, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • En personlig, dialogbaseret tilbagemelding (2 samtaler).
 • Rådgivning og vejledning.
 • Skræddersyet handlingsplan.
 • Opfølgning efter 3. og 6. måned.

StressAnalysen indgår almindeligvis i et skræddersyet stresscoachingforløb med lederinddragelse og statusmåling (ny stresstest til måling af progression).

Min baggrund for at hjælpe dig:

 • Er uddannet og specialiseret i stress og ledelse.
 • Har gennem mere end 10 år hjulpet et stort antal arbejdsgivere og stressramte til større balance, selvindsigt og fastholdelse i jobbet – eller på arbejdsmarkedet.
 • Udvikler af StressAnalysen og værktøjer til fastholdelse og tilbagevending (optrapning af arbejdstid).
 • Certificeret stresscoach, professionel coach (PCC) samt systemtisk coaching med 12 års konsulenterfaring.
 • Certificeret i den validerede stresstest ‘StressScan’ udviklet af Dr. Kenneth Nowack.
 • Certificeret i Facet5 Personlighedsprofilen.

Fakta om Stresstesten

StressScan er en valideret stressmåling, baseret på mere end 20 års forskning og udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack. StressScan er baseret på et stort internationalt normativt datagrundlag bestående af mere end 25.000 erhvervsaktive voksne i alderen 20 til 68 år, som arbejder i fra forskellige erhverv og brancher, herunder offentlige og non-profit organisationer.

StressScan måler 15 faktorer, som har betydelig indflydelse på stress og sundhed. Testen identificerer både stressbelastninger, potentielle helbredsrisici og sundhedsressourcer.

Spørgskema:
123 spørgsmål

Besvarelse:
Online

Svartid:
20 minutter

Resultat:
Samme dag

Fakta om StressAnalysen

StressAnalysen omfatter flere målinger med værktøjer baseret på forskning i stress, udbrændthed, psykisk arbejdsmiljø, trækteori, kognitiv terapi og positiv psykologi.

Mit stresskoncept er velafprøvet og giver både hurtige og langtidsholdbare resultater.

Resultatet fås inden for få dage.

Resultatet danner grundlag for et skræddersyet stresscoachingforløb med inddragelse af nærmeste leder samt fastholdelsesplan og evt. mulighedserklæring ved hel-/delvis stresssygemelding eller en tilbagevendingsplan efter en længerevarende stresssygemelding.

Priser

StressScan
Inkl. rapport, personlig feedback, rådgivning, handlingsplan og opfølgning.

Pris: 2.200 kr.

StressScan (statusmåling)
Inkl. rapport og personlig feedback.
Pris: 1.000 kr.

StressAnalyse

Pakke 1:
StressScan, Facet5 Personlighedsprofil (faktor rapport), målinger af jobkrav/ressourcer, rådgivning, handlingsplan og opfølgning.
Resultatrapporter m/feedback (2 samtaler)
Pris: 4.500 kr.

Pakke 2:
StressScan, Udbrændthedsmåling, Facet5 Profil (stor rapport), ledelsesguide, rådgivning, handlingsplan og opfølgning.
Resultatrapporter m/feedback (3 samtaler)
Pris: 12.000 kr.

Stressmålingerne tilbydes også på engelsk.

Priser er ekskl. moms og gældende fra 1.4. til 31.12.2020

Stresstesten er inkl. moms for privatpersoner.

Information og bestilling

Vil du gerne vide mere om mine stressydelser inden bestilling, er du velkommen til at ringe mig op og få en uforpligtende samtale.

Ring 28741564

– eller send formularen, hvis du gerne vil kontaktes om en stressmåling:

Fornavn og efternavn
Bestillingen er ikke bindende førend du har modtaget en skriftlig bekræftelse af mig.
Data opbevares i max. 1 måned. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.