Stresshåndtering

Er du fanget i stressfælden? Siger andre, du virker stresset? Er du inde i en periode med et stort arbejdspres eller belastende livsforandringer og ønsker at forebygge et stressnedbrud? Er du sygemeldt med stress, men mærker ingen fremgang? Er du leder og i tvivl om, hvordan du hjælper en stressramt medarbejder, eller er stressniveauet generelt for højt på arbejdspladsen?

Hvad gør du?
Stress er ikke en sygdom. Da forskellige sygdomme kan forveksles med stress, er det vigtigt at få afdækket årsagen for at kunne iværksætte den rigtige indsats, der forebygger forværring eller tilbagefald. Erfaringer viser, at der til en effektiv indsats ofte skal anvendes andre metoder end traditionel stresscoaching, psykologbehandling og psykoterapi.

Første skridt på vejen er derfor at få lavet en stressanalyse. Resultatet giver hurtig afklaring, om symptomerne skyldes stress eller bunder i noget helt andet, og hvad der skal iværksættes af professionel hjælp og hjælp-til-selvhjælp for at genoprette balancen og det indre overskud.

StressAnalyse
StressAnalysen er en dybdegående holistisk undersøgelse, der kommer hele vejen rundt om arbejde, ledelse, privatliv og personlighedstræk. Foranalysen måler stressniveauet og udbrændthed, kortlægger årsager og identificerer konkrete indsatsområder, så der kan opnås de bedste og mest langtidsholdbare resultater.

Sådan arbejder jeg med stress
Jeg er specialiseret i stresskompleksiteten og certificeret inden for stresscoaching og de værktøjer, jeg bruger. Jeg arbejder holistisk med stress – dvs. hele vejen rundt om det hele menneske samt job og privatliv. Mit stresskoncept er velafprøvet og udviklet med metoder fra både stress- og arbejdsmiljøforskning samt neurovidenskab, og er kendt for at give værdiskabende resultater – både for medarbejderen og arbejdspladsen.

Inddragelse af arbejdspladsen/nærmeste leder
Når virksomheden tilbyder en leder eller medarbejder en stressanalyse eller et stresscoachingforløb, inddrager jeg nærmeste leder i processen. Jeg rådgiver og samarbejder med den stressramte og lederen om optimal støtte og ledelse, så medarbejderen kommer styrket gennem stressperioden og fastholdes i sit job.

Jeg tilbyder

  • StressAnalyse med handlingsplan og opfølgning
  • Neurovidenskabelig ledelsesevaluering
  • Stresscoachingforløb
  • Rådgivning og sparring med nærmeste leder og evt. kolleger
  • Hjælp til fastholdelse og mulighedserklæring
  • Tilbagevending til jobbet efter en stress-sygemelding
  • Udarbejdelse og revidering af virksomhedens stresspolitik
  • Undervisning om stresshåndtering på arbejdspladsen

    Stressoplæg på 30-45 min er gratis for non-profit organisationer og erhvervsnetværk

Hent stressfolder

“Jeg kom hurtigt ovenpå efter en lang stress sygemelding. Forløbet hos Suzanne har givet mig roen og overblikket tilbage. Jeg er blevet bedre til at prioritere og uddelegere”.
Karina, HR-konsulent

“Jeg kan meget bedre tackle stress og har fået arbejdsglæden tilbage. Jeg bruger stadigvæk de værktøjer og øvelser, jeg har fået fra stresscoachingen”.
Kim, Afdelingsleder

Fakta om Stresshåndtering

Målgruppe

Individer, grupper, afdelinger og organisationer.
Jeg hjælper også private og pårørende til stressramte.

Varighed

StressAnalyse 2-3 timer
Stresscoachingforløb 4-6 måneder

Sted

Virksomheden eller mit kontor i Aalborg eller Århus.

Pris

Afklaringssamtale (1 t): 1.500 kr.
StressAnalyse: 8.500 kr.
Skræddersyet stresscoachingforløb m/StressAnalyse 24.500 kr.
Tillæg for ledelsesrådgivning, fastholdelsesplan, tilbagevendingsplan, mulighedserklæring, neurovidenskabelig ledelsesevaluering
Tilbud gives på en stresspakke

 

Priser er ekskl. moms og gældende indtil 31.12.19

Booking

Ring og book et formøde på tlf. 28741564