Stresscoaching

Føler du dig ofte eller vedvarende stresset?
Er du under et stort pres og vil gerne forebygge et stressnedbrud? Eller er du sygemeldt med stress, og mærker ingen fremgang?

Jeg tilbyder både enkeltsessions og skræddersyede stresscoachingforløb.

Mine metoder og værktøjer er velafprøvede og giver både hurtige og langtidsholdbare resultater.

Dette kan du opnå med stresscoaching:

 • Øget selvbevidsthed om dine symptomer på stress og tidlige advarselssignaler.
 • Indsigt i dine stresskilder og triggere.
 • Bedre evne til coping med stress i situationer, hvor du føler dig under pres.
 • Balance og indre overskud.
 • En sund work/life-balance.
 • Positiv energi, handlekraft og større ressourcebevidsthed.
 • En styrket stresskompetence, så du kan forebygge skadelig stress, nu og på sigt.

Skræddersyet stresscoachingforløb

Et stresscoachingforløb er et individuelt forløb, som indledes med en forsamtale om din situation og resultatet af en omfattende StressAnalyse. Herefter laver jeg et målorienteret og ressourceopbyggende forløb. Varigheden er tidsafgrænset og omfatter løbende opfølgninger i perioden.

Inddragelse af nærmeste leder
Jeg følger op med nærmeste leder/chef, når en medarbejder/leder med symptomer på stress og mistrivsel henvises til mig.
Jeg rådgiver og samarbejder med begge parter om ressourceopbyggende indsatser til jobfastholdelse såsom; ændringer i arbejdsopgaver og ansvar, ledelsesbehov, udarbejdelse af mulighedserklæring og planlægning af et tilbagevendingforløb efter en stress-sygemelding (optrapning af arbejdstid), inkl. procesplan.

Udbytte

Personligt:

 • Større selvbevidsthed om din personlige stressprofil, risikofaktorer, triggere og ressourcer.
 • Indsigt i dine stresskilder – personligt, privatlivet, relationer og arbejdsmæssige.
 • Viden om, hvordan lige netop du opretholder en sund stressbalance.
 • Stærkere mental robusthed.
 • Udvikling af din stresskompetence.
 • Positiv energi, overskud og effektivitet.
 • En personlig stressberedskabsplan.

Virksomheden:

 • En sundere stressbalance hos den enkelte medarbejder og i organisationen.
 • Rettidig og effektiv håndtering af stress på arbejdspladsen.
 • Minimering af risikoen for udvikling af skadelig stress.
 • Bedre medarbejderfastholdelse og udnyttelse af de personlige styrkekompetencer.
 • Øget medarbejdertrivsel og effektivitet.
 • Lavere udbrændthed og stress-sygemeldinger.

Priser

Stresscoaching

1 time:
1.500 kr.

1,5 time inkl. handlingsplan og opfølgning:
2.200 kr.

2 timer inkl. værktøj, handlingsplan og opfølgning:
2.500 kr.

Stresscoachingforløb

Skræddersys efter individuelt behov.
Prisen afhænger af opgavens omfang.

Tilbydes også på engelsk.

Priser er ekskl. moms og gældende fra 1.4. til 31.12.2020.
Inkl. moms for privatpersoner.

 

Information og bestilling

Få nærmere information om mine stresscoaching ydelser, eller en uforpligtende samtale inden du bestiller en session eller et forløb.

Ring 28741564

– eller send kontaktformularen, hvis du gerne vil ringes op.

Fornavn og efternavn
Data opbevares i max. 1 måned. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.