Profil

Jeg driver selvstændig konsulentvirksomhed, hvor jeg hjælper individer, teams og organisationer til vækst og succes gennem bedre potentialeudnyttelse og styrkefokuseret kompetenceudvikling.

Jeg har gennem mere end 10 år arbejdet professionelt med ledelses-, team- og organisationsudvikling, samt strategisk HR og rekruttering i virksomheder inden for forskellige industrier og brancher, lokalt og internationalt. Mine klienter arbejder på alle niveauer og har forskellige uddannelsesbaggrunde – lige fra faglærte til akademikere.

Jeg er specialiseret i stress og arbejder ud fra en helheds- og ressourceorienteret tilgang. Mit mangeårige arbejde i det komplekse HR-felt har styrket min evne til identificering af årsager og løsninger til trivselsproblematikker. Mine arbejdsmetoder giver både hurtige og langtidsholdbare resultater.

Jeg assisterer desuden virksomheder som ekstern konfliktmægler/mediator, og yder krisehjælp til ledere i traumatiserende arbejdssituationer, såsom fritstillelse og udhængning på de sociale medier og i pressen.

Min arbejdsmetode

Jeg arbejder med styrkefokuseret kompetenceudvikling ud fra en coachingbaseret, løsningsorienteret og handlingsrettet tilgang.

Styrkefokuseret
Den styrkefokuserede tilgang udspringer af positiv psykologi, som sætter fokus på udvikling af menneskets medfødte talenter og styrkekompetencer. Det er her den største energikilde til motivation, engagement og vækst findes. Når vi anvender vores styrkekompetencer, vil vi naturligt vokse og stræbe efter at dygtiggøre os endnu mere. Vi kan simpelthen ikke lade være!

Coachingbaseret
Coaching er en målorienteret kommunikationsmetode til frigørelse af menneskers potentiale. Metoden øger kreativiteten og skaber nytænkning med et positivt mindset.

Løsningsorienteret
Jeg bringer nye perspektiver og løsningsmuligheder i spil, så fokus bliver flyttet hen på de mest værdiskabende resultater.
Til komplekse problemstillinger, såsom stress og konflikter, kombinerer jeg forskellige metoder til at finde og løsne “skruen”, der har sat sig fast, så arbejdsflowet og produktionshjulene kommer tilbage i omdrejninger.

Handlingsrettet
Den handlingsrettede tilgang tager afsæt i klare visioner og mål, som skal til for at give positive energi, motivation og handlekraft til at realisere potentialerne. Jeg understøtter mine klienters handlekompetence med effektive hands-on værktøjer, der gør det nemt for mine klienter at omsætte nye indsigter til praksis.

Etik og kvalitet

Jeg efterlever ICF’s Etiske Kodeks for professionel coaching og GDPR lovgivningen om opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Jeg bruger forskningsbaserede erhvervspsykologiske test, målinger og udviklingsværktøjer, som jeg er certificeret og akkrediteret i. Resultatet følges altid op med en personlig, dialogbaseret tilbagemelding til respondenten.

Coaching kan ikke erstatte psykologbehandling, når det er nødvendigt, som ved depression, posttraumatisk stress (PTSD) og alkoholmisbrug. Coaching kan dog fint supplere eller efterfølge et terapiforløb.

Baggrund

Jeg er diplomuddannet i ledelse og systemisk coaching, certificeret professionel coach (PCC), teamcoach og psykologsuperviseret stresscoach. Jeg har en bred karrierebaggrund inden for bl.a. arbejdsmiljø og sikkerhed i psykiatrien og er tidligere folkeskolelærer.

Jeg opkvalificerer løbende mine faglige og personlige kompetencer med efteruddannelse, psykologisk supervision samt videndeling, sparring og opgaveløsning med kompetente samarbejdspartnere.

Mine kompetenceområder

 • Lederudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Teamudvikling
 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering og mediation
 • Eksamenscoaching
 • Karriere- og kompetenceafklaring
 • Assessment (individ, team, organisation)
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Outplacement
 • HR-support
 • Undervisning og foredrag
  • Jeg er ekstern underviser og censor på Akademiuddannelsen i Ledelse