Profil

Jeg er selvstændig erhvervscoach og udviklingskonsulent (HRD/OD) specialiseret inden for coaching, strategisk ledelses- og organisationsudvikling, teamudvikling, stress- og konflikthåndtering.

Jeg er desuden ekstern konfliktmægler og yder krisehjælp til ledere i traumatiserende arbejdssituationer, såsom fritstillelse og udhængning på de sociale medier og i pressen.

Mit stresskoncept er velafprøvet og giver både hurtige og langtidsholdbare resultater.

Mine mere end 10 års professionelle erfaring i det komplekse HR-felt har givet mig en skarp evne til hurtigt at finde og løsne “skruen”, der har sat sig fast, så ressourcerne og arbejdsflowet får produktionshjulene tilbage i omdrejninger.

Min arbejdsmetode

Jeg anvender testværktøjer, når det er hensigtsmæssigt, og laver skræddersyede forløb samt procesdesign tilpasset mine kunders/klienters udviklingmål.

Jeg arbejder med udvikling ud fra en styrkebaseret, løsningsorienteret og handlingsrettet tilgang:

Styrkebaseret
Jeg anvender den styrkebaserede tilgang, som udspringer af positiv psykologi, til udvikling af menneskers talenter og styrkekompetencer, da det er her den største energikilde til motivation, engagement og vækst findes. Når vi kender og udnytter vores talenter og styrkekompetencer i et fag og en rolle vi matcher, vil vi naturligt vokse og stræbe efter at dygtiggøre os endnu mere. Vi kan simpelthen ikke lade være!

Løsningsorienteret
Udviklingsforløb tager udgangspunkt i min kundes/klients mål. Jeg bringer nye perspektiver og løsningsmuligheder i spil, så fokus bliver flyttet hen på de mest værdiskabende mål og resultater. Til komplekse problemstillinger, såsom stress og konflikter på arbejdspladsen, kombinerer jeg forskellige metoder, der både identificerer årsager og løsninger på det rigtige problem.

Handlingsrettet
Den handlingsrettede tilgang tager afsæt i klare visioner og mål, der skaber fokus, motivation og handlekraft til at realisere potentialerne. Jeg understøtter mine klienters handlekompetence med effektive hands-on værktøjer, der gør det er let for mine klienter at forankre adfærdsændringen og kompetenceudviklingen i praksis.

Etik og kvalitet

Jeg efterlever ICF’s Etiske Kodeks for professionel coaching samt GDPR-lovgivningen om opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Jeg er certificeret og akkrediteret i de forskningsbaserede test, målinger og evalueringer, jeg anvender. Resultatet følges altid op med en personlig, dialogbaseret tilbagemelding til respondenten.

Coaching kan ikke erstatte psykologbehandling, når det er nødvendigt, som ved depression, posttraumatisk stress (PTSD) og alkoholmisbrug. I disse situationer henviser jeg til kompetente fagprofessionelle i mit netværk. Coaching kan dog fint supplere eller efterfølge et terapiforløb.


Baggrund

Jeg er diplomuddannet i ledelse og systemisk coaching, certificeret professionel coach (PCC), teamcoach og psykologsuperviseret stresscoach. Jeg har en bred karrierebaggrund inden for bl.a. arbejdsmiljø og sikkerhed i psykiatrien og er desuden læreruddannet med overbygning i voksenundervisning.

Jeg opkvalificerer løbende mine faglige og personlige kompetencer med efteruddannelse, psykologisk supervision samt videndeling, sparring og opgaveløsning med kompetente samarbejdspartnere.

Mine kompetenceområder

 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Teamudvikling
 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering og konfliktmægling
 • Karriere- og kompetenceafklaring
 • Eksamenscoaching
 • Assessments (test, målinger, analyser)
 • Strategisk rekruttering
 • Onboarding
 • Outplacement
 • HR-support
 • Undervisning og foredrag
  • Jeg er ekstern underviser og censor på Akademiuddannelsen i Ledelse