Profil

Jeg er selvstændig erhvervscoach, udviklingspartner og underviser med speciale i ledelses- og organisationsudvikling, teamudvikling, konflikthåndtering og stress.

Jeg har gennem mere end 10 år ydet erhvervspsykologisk rådgivning, coaching, ledersparring samt strategisk HR- og organisationsudvikling for private og offentlige virksomheder inden for forskellige industrier og brancher.

Jeg assisterer desuden virksomheder som ekstern konfliktmægler/mediator, og yder krisehjælp til ledere i traumatiserende arbejdssituationer, såsom fritstillelse og udhængning på de sociale medier og i pressen.

Mine klienter arbejder på alle niveauer i organisationen og har forskellige branche- og uddannelsesbaggrunde – lige fra faglærte til højtuddannede akademikere.

Min arbejdsmetode

Jeg arbejder med udvikling ud fra en styrkebaseret, løsningsorienteret og handlingsrettet tilgang.

Styrkefokuseret
De største udviklingspotentialer (og faldgruber), ligger i vores styrker, ikke i svaghederne. Virksomhedens menneskelige ressourcer er udgangspunktet for at skabe vækst – i produktion, innovation, omsætning, indtjening og i markedsandele. Status quo er en reel tilbagegang i dagens globale samfund, hvor udviklingshastigheden er accelererende. Mennesker og organisationer skal derfor altid være i en positiv styrkeudvikling for at være succesfulde og blive opfattet som relevante.

Løsningsorienteret
Jeg bringer nye perspektiver og løsningsmuligheder i spil, der flytter fokus og indsats hen på de rigtige målsætninger.

Handlingsrettet
Den handlingsrettede tilgang fremmer motivationen og energien til at realisere målene. Jeg understøtter handlekompetence med effektive metoder hands-on værktøjer, der gør det nemt for mine klienter at forankre sine nye indsigter og læring gennem træning i praksis.

Etik og kvalitet

Jeg efterlever ICF’s Etiske Kodeks for professionel coaching. Jeg er certificeret og akkrediteret i de erhvervspsykologiske test og udviklingsværktøjer, jeg anvender. Personlighedsprofiler og test følges altid op med en personlig tilbagemelding, som jeg udfører dialogbaseret.

Coaching kan ikke erstatte psykologbehandling, når det er nødvendigt, som ved depressioner, posttraumatisk stress (PTSD) og alkoholmisbrug. Coaching kan dog fint supplere eller efterfølge et terapiforløb.

Baggrund

Jeg har en bred karrierebaggrund inden for bl.a. arbejdsmiljø og sikkerhed i psykiatrien og er tidligere folkeskolelærer. Jeg er diplomuddannet i ledelse og systemisk coaching, certificeret professionel coach (PCC), teamcoach og psykologsuperviseret stresscoach.

Jeg opkvalificerer løbende mine faglige og personlige kompetencer med efteruddannelse, psykologisk supervision samt vidensdeling, sparring og opgaveløsning med kompetente samarbejdspartnere.

Mine kompetenceområder

 • Lederudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Teamudvikling
 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering og mediation
 • Eksamenscoaching
 • Karriere- og kompetenceafklaring
 • Assessment (individ, team, organisation)
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Outplacement
 • HR-support
 • Undervisning og foredrag
  • Jeg ekstern underviser og censor på Akademiuddannelsen i Ledelse