Profil

Jeg er selvstændig erhvervscoach, strategisk HR-udviklingspartner og underviser for private og offentlige virksomheder, selvstændige og private.

Jeg yder erhvervspsykologisk og strategisk rådgivning og opgaveløsning gennem hele HR-værdikæden – lige fra rekruttering/match og onboarding til fastholdelse/udvikling og outplacement/offboarding.

Jeg har gennem mere end 10 år hjulpet et stort antal ledere, medarbejdere og grupper med at frigøre potentialerne til vækst, og når de af forskellige årsager er havnet i dårlig arbejdstrivsel, stress, samarbejdsproblemer og fastlåste konflikter.

Jeg bistår desuden som mediator for konfliktramte par og grupper, og rådgiver ledere i traumatiserende arbejdssituationer, såsom fritstillelse og udhængning på de sociale medier og i pressen.

Mine klienter arbejder på alle niveauer i organisationen og har forskellige branche- og uddannelsesbaggrunde, lige fra faglærte til højtuddannede akademikere.

“Samarbejdet med mine kunder og klienter er baseret på tillid, åbenhed og integritet. Et højt fagligt niveau, engagement og vækst er nøgleordene for den fælles succes.”

Metode

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret approach efter devisen: Menneske først – leder/medarbejder så.
Mine metoder frigør kreativiteten og skaber nytænkning med et positivt mindset. Jeg tilstræber altid at skabe både hurtige og langtidsholdbare resultater baseret på en grundig foranalyse.

Min tilgang er styrkebaseret, løsningsorienteret og handlingsrettet:

Styrkebaseret
Vi fungerer allerbedst, når vi bruger vores styrker, både fagligt og personligt. Forstår og formår vi at bruge vores individuelle styrker i samspil med andre, kan vi skabe synergi og opnå større resultater, end vi kan på egen hånd. Jeg hjælper mine klienter med at frigøre de personlige, gruppebaserede og organisatoriske kernekompetencer gennem foranalyser og coachende samtaler.

Løsningsorienteret
Jeg arbejder målrettet med min kunde/klient for at finde den rigtige løsning til det rigtige problem. Jeg bringer nye perspektiver og løsningsmuligheder i spil, der flytter fokus og indsats hen på rette steder.

Handlingsrettet
Mine udviklingsforløb er altid koblet til hverdagens praksis og ind i den større sammenhæng. Virksomhedens ressourcer er udgangspunktet for at skabe vækst – i produktion, innovation, omsætning, indtjening og i markedsandele. Status quo er en reel tilbagegang i dagens globale samfund. Organisationer skal derfor altid være i positiv udvikling for at være succesfulde og blive opfattet som relevante.

Etik og kvalitet

Jeg er certificeret og akkrediteret i de erhvervspsykologiske test og udviklingsværktøjer, jeg anvender, og efterlever ICF’s Etiske Kodeks for professionel coaching. Personlighedsprofiler og test følges altid op med en personlig tilbagemelding.

Jeg opkvalificerer løbende mine faglige og personlige kompetencer med efteruddannelse, psykologisk supervision samt vidensdeling, sparring og opgaveløsning med kompetente samarbejdspartnere.

Coaching kan ikke erstatte psykologbehandling, når det er nødvendigt, som ved depressioner, posttraumatisk stress (PTSD) og alkoholmisbrug. Coaching kan dog fint supplere eller efterfølge et terapiforløb.

Baggrund

Jeg er diplomuddannet i ledelse og systemisk coaching, psykologsuperviseret og certificeret professionel coach (PCC) med overbygning i stresscoaching og teamcoaching. Jeg har en karrierebaggrund inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i sygehussektoren og er desuden læreruddannet med overbygning i voksenundervisning.
Jeg er ekstern underviser og censor på Akademiuddannelsen i Ledelse.

Mine kompetenceområder

 • Analyser og procesdesign
 • Ledercoaching og sparring
 • Personlig-professionel udvikling af medarbejdere
 • Teamudvikling og facilitering af gruppemøder
 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering og mediation
 • Eksamenscoaching
 • Karriere- og kompetenceafklaring
 • Assessment – personlighedsprofiler, lederevaluering, succession planning
 • Rekrutteringssupport – jobprofiler, jobdesign, onboarding, outplacement
 • Undervisning