Om

Jeg startede egen konsulentvirksomhed i 2008, og har løst mangfoldige HR-, ledelses- og udviklingsopgaver gennem alle årene.

Mine mere end 10 års konsulenterfaring i det komplekse HR-felt har givet mig en skarp evne til at finde og løsne skruen, der har sat sig fast, så produktionshjulene kan komme tilbage i omdrejninger.

Min baggrund

Diplomuddannet i ledelse og systemisk coaching, certificeret professionel coach (PCC), teamcoach og psykologsuperviseret stresscoach. Jeg har en bred karrierebaggrund inden for bl.a. arbejdsmiljø og sikkerhed i psykiatrien og er desuden læreruddannet med overbygning i voksenundervisning.

Metode

Jeg arbejder med udvikling ud fra en styrkebaseret, ressourceopbyggende, løsningsorienteret og handlingsrettet tilgang.

Jeg kombinerer forskellige metoder og udviklingsværktøjer, da det er min erfaring, at det giver de bedste resultater. De viser, hver gang, at tilgangen skaber nytænkning og realiserer de personlige og organisatoriske potentialer til vækst og succes.

Styrkebaseret og ressourceopbyggende
Den styrkebaserede tilgang udspringer af positiv psykologi, der fremmer positive emotioner, tanker og adfærd. Selvindsigt om vores personlighedstræk og styrkekompetencer er vejen til realisering af vores potentialer. Når vi udfolder vores talenter – i et fag, en rolle og en arbejdskultur vi matcher, vil vi naturligt engagere os og stræbe efter at dygtiggøre os endnu mere. Vi kan simpelthen ikke lade være!

Løsningsorienteret
Jeg bringer nye perspektiver og løsningsmuligheder i spil, så fokus bliver flyttet hen på de mest værdiskabende resultater.

Handlingsrettet
Den handlingsrettede tilgang tager afsæt i klare visioner og mål, der skaber fokus, motivation og handlekraft til realisering af målene.

Jeg understøtter desuden mine klienters handlekompetence med effektive hands-on værktøjer, der gør det er lettere at træne og forankre adfærdsændring og nye kompetencer i praksis.

Etik og kvalitet

Jeg efterlever ICF’s Etiske Kodeks for professionel coaching samt GDPR-lovgivningen om behandling og opbevaring af personoplysninger.

Jeg opkvalificerer løbende mine faglige og personlige kompetencer med efteruddannelse, psykologisk supervision og vidensdeling med kolleger i lokale og internationale netværk.

Jeg er certificeret og akkrediteret i de forskningsbaserede og erhvervspsykologiske test, målinger og evalueringer, som jeg anvender. Resultatet følges altid op med en personlig tilbagemelding til respondenten.

Mine kompetenceområder

 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Teamudvikling
 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering og konfliktmægling
 • Karriere- og kompetenceafklaring
 • Eksamenscoaching
 • Assessments (test, målinger, analyser)
 • Strategisk rekruttering
 • Onboarding
 • Outplacement
 • HRM-metoder, værktøjer og procesdesign
 • Undervisning, foredrag og facilitering
  • Jeg er ekstern underviser og censor på Akademiuddannelsen i Ledelse