Hvad er stress?

Optimal sundhed og livskvalitet omfatter mere end bare et fysiske velbefindende. Det inkluderer også vores sociale, adfærdsmæssige, intellektuelle og psykiske sundhed.

Stress er ikke en sygdom. Stressbegrebet dækker over både en sund kortvarig reaktion og en usund vedvarende tilstand, der skyldes et kompleks sammenfald af indre og ydre faktorer.

Kortvarig stress en naturlig og sund overlevelsesmekanisme, som giver os ekstra fysisk-mental styrke til at klare en udfordring, der overstiger vores ressourcer. Når den stressudløsende situation er overstået, og vi sørger for at restituere, klinger symptomerne naturligt af igen og vi genvinder balancen og den indre ro.

Kronisk stress er en helbredstruende tilstand, der skyldes en alt for stor og/eller vedvarende belastning i forhold til vores ressourcer. Kronisk stress svækker bl.a. immunforsvaret som kan give fysiske og psykiske skader eller sygdomme, som opstår akut, bliver livsvarige, eller ligefrem fatale.

Personer med kronisk stress får typisk alvorlige funktionsnedsættelser, der sender dem ud i en langvarig sygemelding med stor risiko for at miste jobbet og tilknytningen arbejdsmarkedet. Det en stor menneskelig deroute, som kan tage mange måneder, eller år, at rejse sig op fra igen.

PTSD
PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) er en psykisk stresslidelse, der udløses efter oplevelsen af en livstruende hændelse. PTSD kræver specialistbehandling.

Hvorfor det er vigtigt at afdække årsagen til stress

Symptombehandling, såsom stressreducerende øvelser, kan være rigtigt gode til afspænding ved coping med pres og de ubehagelige fornemmelser, som stress udløser. Men det er ikke en holdbar løsning, da det ikke løser den (skjulte) udløsende årsag.

Forskellige sygdomme og lidelser giver symptomer, som kan forveksles med stress, ligesom en ubearbejdet sorg eller traumatisk hændelse kan ligge til grund for stress-symptomer. For at forebygge forværring og tilbagefald, er det derfor yderst vigtigt at få afdækket årsagen bag symptomerne, så den rigtige behandling kan gives som den primære indsats. Stresscoaching kan fint supplere eller efterfølge et terapiforløb hos psykolog eller psykiater.

Stress og ledelse

Der er mange åbenlyse og skjulte årsager til stress, og hvorfor så mange mennesker ‘går ned’ med stress.

Arbejdsrelateret stress skyldes et kompleks sammenfald af indre (personlige) og ydre (miljø) faktorer. Undersøgelser viser, at ledelse er en væsentlig prædikater for medarbejdernes fysiske og psykiske helbred.

En anden væsentlig faktor er det fælles levevilkår, at vi lever i en global brydningstid med høj forandringshastighed. For at opretholde virksomhedernes konkurrence- og overlevelsesevne er mange arbejdspladser underlagt hyppige og store forandringer, som er stressudløsende. Situationen har en kontraproduktiv effekt, fordi det øgede stressniveau svækker de menneskelige ressourcer og den organisatoriske omstillingsevne. Det bør derfor være i arbejdsgivernes interesse at sætte stresspolitikken, trivselssamtaler og udvikling af ledernes stresskompetence højt på virksomhedens dagsorden.

Stress-symptomer

Fysiske
Muskelspændinger, hjertebanken, højt blodtryk, øget svedtendens, svimmelhed, hovedpine, træthed, søvnbesvær.

Mentalte
Negativ tænkning og indre dialog, tankemylder, mentalt fraværende, ubeslutsomhed, hukommelsesbesvær, glemsomhed, nyt opleves som en trussel.

Adfærdsmæssige
Lav præstationsevne, ineffektivitet, ‘hektisisme’, overdreven fokus på detaljer, hyppige konflikter, øget brug af stimulanser.

Følelsesmæssige
Irritabilitet, aggressivitet, grådlabil, vrede, kynisme, overdreven skyldfølelse, frygt, panikangst.

Vil du vide mere om mine forskellige stressydelser, er du velkommen til at ringe mig op og få en uforpligtende samtale

Ring 28741564

– eller udfyld formularen nederst på siden, hvis du gerne vil ringes op.