Om stress – kort fortalt…

Stressbegrebet dækker både over en sund reaktion og en sundhedsskadelig tilstand.

Stress som reaktion
– er helt basalt en naturlig og sund overlevelsesmekanisme. Stress får os op i gear, og giver os ekstra fysisk-mental styrke og skarphed til at klare en ekstraordinær udfordring. Når den stressudløsende situation er overstået, og vi sørger for at restituere, vil symptomerne klinge af igen og vi kommer tilbage i balance.

Stress som tilstand
– kaldes også kronisk stress. Den udvikles typisk gennem en længerevarende periode med vedvarende for høje udfordringer i forhold til vores ressourcer. Kronisk stress svækker immunforsvaret, koncentrationen og evnen til beslutningstagning, problemløsning mm.  Det er en sundhedsskadelig tilstand, som nogen kalder farlig, fordi den øger risikoen for skader, ulykker, fysiske/psykiske lidelser og sygdomme.

Mange med kronisk stress kan få funktionsnedsættelser, der sender dem ud i en lang sygefraværsperiode med risiko for at miste jobbet, eller helt at falde ud af arbejdsmarkedet. Det er en stor deroute, som kan tage mange måneder eller år at rejse sig op fra igen uden professionel hjælp eller støtte fra arbejdspladsen.

PTSD
Post Traumatisk Stress Disorder er en svær grad af kronisk stress, som typisk er udløst af en stærkt traumatiserende oplevelse. Det er en alvorlig invaliderende lidelse, som kræver specialistbehandling.

Stress-symptomer

Stress-symptomer giver sig typisk udslag på disse fire områder.

  • Fysiske: Muskelspændinger, hjertegalop, højt blodtryk, øget svedtendens, svimmelhed, hovedpine, træthed, søvnbesvær.
  • Mentale: Negativ tænkning og indre dialog, tankemylder, mentalt fraværende, ubeslutsomhed, hukommelsesbesvær, glemsomhed, nyt opleves som en trussel.
  • Adfærd: Lav præstationsevne, ineffektivitet, ‘hektisisme’, overdreven fokus på detaljer, hyppige konflikter, øget brug af stimulanser.
  • Følelsesmæssige: Irritabilitet, aggressivitet, grådlabil, vrede, kynisme, overdreven skyldfølelse, frygt, panikangst.

Da forskellige sygdomme og lidelser kan forveksles med stress, er det yderst vigtigt at få undersøgt symptomerne inden der vælges stressbehandling. Hos mig kan du få lavet en 360 graders stressmåling, der viser om dine symptomer skyldes stress, eller noget helt andet. Resultatet kan du også tage med til din egen læge, hvis du har en mistanke om, at din symptomer enten/eller ikke skyldes stress. Læs mere her…

Du er velkommen til at ringe mig op og få en uforpligtende samtale, hvis har brug for hjælp til stresshåndtering.

Ring 28741564

– eller send kontaktformularen, hvis du ønsker at blive ringet op.

Telefonsamtale (15 min): Gratis
Personligt formøde m/rådgivning (1 t): 1.500 kr. + moms

Mødet afholdes i virksomheden, på mit kontor i Aalborg/Århus, eller eksternt efter aftale.