Lederudvikling

Ønsker du at arbejde med dit lederskab, udvikle dig og få nye ledelseskompetencer? Har du svært ved at udvikle dine medarbejdere og skabe resultater gennem dem? Eller har du svært ved at håndtere krydspres, arbejdspres, stress, konflikter og vanskelige samtaler?

Som leder har du ansvaret for at skabe optimale arbejdsbetingelser for dine medarbejdere, så du kan skabe resultater gennem deres indsatser, energi og kreativitet, og flytte organisationen hen imod dens målsætninger. Det er en stor udfordring, særligt for nye ledere og ledere, der skifter til et nyt ledelsesniveau eller funktion – hvilket, på den lange bane, kan føre til skadelig stress. Både hos dig selv og dine medarbejdere.

Sådan arbejder jeg
Ledercoaching er et praksisnært, løsnings- og målorienteret udviklingsforløb, der både støtter og udfordrer dig, og sætter nye perspektiver på dine udfordringer. Sammen med en professionel og neutral sparringspartner, får du et fortroligt frirum til at undersøge dine egne tanke- og adfærdsmønstre, handlemuligheder, styrker og udviklingsområder i forhold til din ledelsesudfordring. Når jeg løser opgaver inden for lederudvikling laver jeg et skræddersyet forløb ud fra dine konkrete udviklingsmål samt resultatet af en foranalyse med/uden lederevaluering. Forløbet omfatter desuden værktøjer, hjemmeopgaver, ledersparring og opfølgning 2-3 måneder efter afsluttet forløb.

Udbytte du kan opnå med ledercoaching:

Øget selvbevidsthed, refleksivitet og følelsesmæssig intelligens
Du kommer til at kende dig selv fra vinkler, du ikke selv ser! Dine personlighedstræk og følelsesmæssige intelligens har afgørende betydning for, om du lykkes som leder i den specifikke arbejdskontekst, du udspiller din lederroller i. Når du kender, og erkender, dine styrker, begrænsninger og risici, giver det dig forudsætningerne for at blive en mere reflekteret, følelsesmæssig intelligent og sikker leder.

Proaktiv lederperformance og vellykket transition til nyt ledelsesniveau og funktion
Lederperformance handler om præstationer + kvalitet og de rigtige prioriteter. Jeg hjælper dig med at udvikle og optimere din lederperformance og effektivitet til rette niveau og ansvar, så du prioriterer din tid rigtigt og skaber de forventede resultater.

Styrket beslutningskompetence
Du får styrket din beslutningskompetence med værktøjer, så du kan træffe ledelsesbeslutninger på et reflekteret, strategisk og kvalificeret grundlag.

Ledelse der skaber følgeskab
Du lærer at udøve proaktiv, udviklingsorienteret ledelse, der fremmer tillid og engagement samt udnytter og frigør medarbejdernes kompetencer. Det er vejen til højere performance og social kapital – der forbedrer resultaterne i Lederevalueringer, Klimamålinger, Medarbejdertilfredshedsundersøgelser o.lign.

Konstruktiv konflikthåndtering
Du får styrket din kompetence til at analysere og håndtere interne konflikter, så du kan tage rettidig ledelse af konflikter og udnytte udviklingspotentialet til organisatorisk læring og udvikling.

Stresskompetence – håndtering og forebyggelse
Det er ledelsen, der skaber kulturen og sundhedstilstanden på arbejdspladsen. Stress smitter – og er en naturlig konstans! Hvad gør du så, hvis stress er uundgåeligt? Er du rådvild overfor stress, kan den forplante sig så dybt i organisationen, at den fastlåses i en negativ spiral, der kan være uhyre svær at komme ud af.
Du får styrket din ledelseskompetence til rigtig og effektiv stresshåndtering, -forebyggelse, og hvordan du hjælper og fastholder stressramte medarbejdere.

Tydelig kommunikation og gennemslagskraft
Du bliver klædt på med kommunikationsmetoder og værktøjer, der styrker din gennemslagskraft og motiverer andre til åben kommunikation, læring og udvikling.

Personlig effektivitet – tidsstyring og opgaveprioritering
Du får optimeret din ledelseseffektivitet, så du kan foretage den rigtige planlægning, prioritering, delegering og fokusering. Du bliver bedre til at skabe fremdrift og resultater gennem dine medarbejdere.

Talent og karriereudvikling
Afklaring og planlægning af din talent- og karriereudvikling i virksomheden eller outplacement.

Eksamenscoaching
Er du i gang med en uddannelse mens du arbejder, fx en MBA, HD eller Statsautoriseret Revisor-eksamen, hjælper jeg dig så du kan holde dig ovenvande, samtidig med at du kan præstere og trives på jobbet og i familien.

“Jeg har fået styrket min selvindsigt og udviklet mig i lederrollen. Jeg føler mig bedre i stand til at bruge mine kompetencer, så min gennemslagskraft bliver fokuseret på de rigtige områder i den virksomhed, hvor jeg arbejder i dag. Coachingen gav mig så meget god energi, at jeg følte mig topmotiveret både under og efter forløbet. Suzanne har givet min person og min ledelseseffektivitet et kæmpe boost.”

Fakta om Lederudvikling

Målgruppe:

Ledere med og uden personaleansvar. Teamledere. Lederaspiranter. Ledere i transition til nyt ledelsesniveau eller funktion. Ledere som løbende ønsker sparring og optimering af sine lederevner, performance og personlige udvikling.

Varighed:

En coachingsession varer 1,5-2 timer.
Jeg tilbyder både enkelt sessioner og skræddersyede udviklingsforløb.
Et lederudviklingsforløb anbefales af være på min. 5 sessioner over 4-6 måneder.

Pris:

Fra 15.000 kr.
Få tilbud på et skræddersyet ledercoachingforløb
m/u ledelsesevaluering

Sted:

Møder og coachingsessioner foregår i virksomheden eller på mit kontor i Aalborg eller Århus.

Uforpligtende samtale:

Jeg tilbyder gerne en uforpligtende samtale for at vurdere, om der er basis for et værdiskabende samarbejde. Ved udfordringer, der ligger uden for mit kompetenceområde, rådgiver jeg om andre kvalificerede udviklingsveje.
Telefonsamtale (15 min): Gratis
Personlig afklaringssamtale (60 min): 1500 kr.

Priser er ekskl. moms og gældende indtil 31.12.2019

Booking

Ring og book et formøde på tlf. 28741564