Hvad er stress?

Stress er en naturlig biologisk overlevelsesmekanisme, der udløses af en oplevet trussel. Stressbegrebet dækker over både en kortvarig reaktion og en vedvarende (kronisk) tilstand. Stress er ikke en sygdom, men er potentielt helbredsskadelig.

Kortvarig/akut stress giver os ekstra fysisk-mental styrke til at bekæmpe eller flygte fra en angriber eller en oplevet faretruende situation. Når vi føler os i sikkerhed klinger symptomerne af igen og kroppen vender tilbage til sin naturlige balance.

Langvarig/kronisk stress skyldes en alt for stor og vedvarende stressbelastning i forhold til vores ressourcer. Kronisk stress svækker immunforsvaret og øger risikoen for udvikling af fysiske og psykiske skader og sygdomme.

Personer med en kronisk stresstilstand er i alvorlig risiko for få varige funktionsnedsættelser, langvarig sygemelding, fyring og tilknytning arbejdsmarkedet. Det en stor menneskelig deroute, der kan tage mange måneder eller år at rejse sig op fra igen. Nogen gør det aldrig.

PTSD
Posttraumatic Stress Disorder er en psykisk stresslidelse, der udløses af en oplevet livstruende eller traumatiserende hændelse. PTSD kræver specialistbehandling hos psykiater eller psykolog.

Stress-symptomer

Stress har en negativ effekt på vores adfærd, følelser, helbred og mentale evne til at fokusere og træffe beslutninger.

Symptomer på stress opleves på fire områder, som er individuelt betinget.

Fysiske: Muskelspændinger, hjertebanken, højt blodtryk, øget svedtendens, svimmelhed, hovedpine, træthed, søvnbesvær.

Mentale: Negativ tænkning og indre dialog, tankemylder, mentalt fraværende, ubeslutsomhed, hukommelsesbesvær, glemsomhed, nyt opleves som en trussel.

Adfærd: Lav præstationsevne, ineffektivitet, ‘hektisisme’, overdreven fokus på detaljer, hyppige konflikter, øget brug af stimulanser.

Følelsesmæssige: Irritabilitet, aggressivitet, grådlabil, vrede, kynisme, overdreven skyldfølelse, frygt, panikangst.

Da forskellige sygdomme og lidelser kan give symptomer, der let forveksles med stress, er det yderst vigtigt at få afdækket den underliggende årsag til symptomerne for at undgå forværring og fejlbehandling.

Jeg tilbyder intervenering og rådgivning om indsatsområder baseret på egenoplevet stress og en holistisk stressanalyse.

Arbejdsrelateret stress

Udvikling af arbejdsrelateret stress skyldes et kompleks sammenfald af organisatoriske stressorer og personlige faktorer.

Stresseffekten nedsætter produktionsevnen og øger risikoen for ulykker, skader, sygdom og fravær, som har en alvorlig konsekvens for det både det enkelte menneske og organisationen.

Stress og ledelse

Ledelse er en væsentlig prædikater for medarbejdernes fysiske og psykiske helbred.

Det er derfor essentielt, at du som leder

  • Udøver en tillidsbaseret ledelsesadfærd og -praksis, der fremmer psykologisk tryghed og trivsel.
  • Er selvbevidsthed om dine egne styrker, risici og triggere, særligt, når du er under pres og kører på automatpilot.
  • Afdækker dine ‘blind spots’ med feedback fra dit team om, hvordan de oplever din lederadfærd.
  • Sikrer en sund stressbalance mellem din medarbejders jobudfordringer og personlige ressourcer.
  • Kender din medarbejders ledelsesbehov og læringsstil, så du kan lede individuelt.

Stresseffekten

En væsentlig stressfaktor, er den accelererende forandringshastighed i det globale samfund, der er et livsvilkår, som er vanskelig at ændre på. For at opretholde virksomhedernes konkurrence- og overlevelsesevne er mange arbejdspladser underlagt hyppige og store omstillinger.

Hyppige omstillinger skaber en kontraproduktiv effekt

Forandring opleves af mange som en trussel på jobsikkerheden. Hyppige forandringer fremmer et vedvarende højt stressniveau i organisationen, der slider på de menneskelige ressourcer og det svækker omstillingsevnen. Forandring skal have tid til at solideres i organisationen, ligesom organismen, der vender tilbage til sin ligevægt, førend inden virksomheden igangsætter en ny forandringsbølge.

Det bør være i enhver arbejdsgivers interesse at sætte stresspolitikken og udvikling af den individuelle og organisatoriske stresskompetence højt på virksomhedens dagsorden.

Kontakt

Du er velkommen til at ringe mig op om flere informationer, eller booke et personligt møde, hvis du ønsker min hjælp til en stress- eller trivselsproblematik

Ring: 28741564

Du kan også udfylde kontaktformularen, hvis du gerne vil ringes op.