HR-support

Jeg tilbyder HR-support til private og offentlige virksomheder, som har brug for assistance til:

 • Funktionelle HR-opgaver og værktøjer
 • Strategisk rekruttering
 • Onboarding
 • Talent acquisition
 • Succession planning
 • Udvikling og fastholdelse
 • Outplacement

Tag gerne kontakt og få nærmere information, hvis du har brug for HR-support.

Funktionelle HR-opgaver og værktøjer:

 • Definering og procesdesign af virksomhedens procedure inden for rekruttering, onboarding- og offboarding
 • Jobprofiler (udvidet udgave af jobbeskrivelsen)
 • Definition af kompetenceniveauer i fht. branche og jobkrav
 • Organisationsdesign
 • Ledelsespipeline
 • Ledelsesgrundlag
 • MUS/LUS-samtaleguide
 • Kompetenceafklaring og udviklingsplaner
 • Feedback-guide
 • Virksomhedens stresspolitik og konfliktpolitik

Strategisk rekruttering

– er en træfsikker og værdiskabende metode, der maksimerer sandsynligheden for, at virksomheden tiltrækker og ansætter de rigtige kandidater.

Jeg tilbyder assistance til hele eller dele af rekrutteringsprocessen:

 • Udarbejdelse af jobprofil (udvidet udgave af jobbeskrivelsen)
 • Design af idealprofil på kritiske personlighedstræk, som er nødvendige til rollen, teamet og virksomhedskulturen
 • Jobannoncer
 • Assessment af kandidatens personlighedstræk og matchgrad med idealprofilen
 • Jobinterview
 • Referencetagning
 • Caseoplæg
 • Udvælgelse

Onboarding og outplacement:

 • Skræddersyet onboardingforløb, der understøtter en effektiv integration af nyansat leder eller medarbejder.
 • Transitionsforløb til interne ledere som indtager en ny rolle/funktion i virksomheden.
 • Outplacementforløb

Talent acquisition og succession planning:

Identificering, segmentering og udvikling af lederaspiranter samt erfarne ledere, som skal indtræde i en andens lederrolle.