Stresshåndtering

Jeg tilbyder erhvervspsykologisk rådgivning, intervention, coachingsamtaler og forløb til arbejdsgivere, ansatte og private, som har brug for hjælp til løsning af:

  • stress- og trivselsproblematikker
  • samarbejdsproblemer
  • konflikter
  • ledelsesudfordringer
  • forandringer
  • hyppige og langvarige stress-sygemeldinger

Samarbejdet med mig indledes altid med en rådgivende forsamtale for at jeg kan vurdere, hvilken indsats, der vil være den mest optimale og værdiskabende. Ligger din udfordring uden for mine kompetencer, rådgiver jeg om andre kvalificerede løsninger.

Jeg har gennem mere end 10 år assisteret adskillige ledere, medarbejdere og teams med effektive løsninger til stressreduktion, bedre arbejdstrivel, samarbejde og performance.

Du kan derfor trygt henvende dig til mig og få rådgivning, inden du vælger indsats.

Er du henvist til mig af din arbejdsgiver, følges samtalen op med feedback til din nærmeste leder/chef.

Mine ydelser omfatter:

Trivselssamtaler – er for dig, der ind imellem har brug for et frirum til fortrolig samtale med en ekstern sparringspartner, fx i perioder med et stort arbejdspres, hyppige og store forandringer, fyringsrunder o.lign.

StressAnalyse – anvendes til hurtig indsats og forebyggelse, uanset stressniveau.
StressAnalysen er en omfattende måling af dit stressniveau, udbrændthed, stresskilder i jobbet/privatliv, mentale robusthed, sundhedsrisici  og ressourcer. Du får en skræddersyet handlingsplan for, hvad lige netop du skal gøre, for at genvinde balancen og det indre overskud – nu og på sigt. StressAnalysen følges op efter 3-4 uger. Læs mere…

Stresscoaching – indeholder stressreducerende metoder og værktøjer. Tilbydes både som en enkelt session ved behov og et personligt skræddersyet forløb baseret på resultatet af Stressanalysen.

Mulighedserklæring til stress-sygemeldte – ledelsesrådgivning og metoder til, hvordan du sammen med din medarbejder laver den mest optimale modificering af opgaver og ansvar. Mulighedserklæringen skal herefter godkendes af medarbejderens egen læge.

Fastholdelsesplan – er en skræddersyet procesplan til både tidlig indsats og tilbagevending efter en stress-sygemelding. Udarbejdes i samarbejde med medarbejderen og nærmeste leder.

Stresspolitik – er en beredskabsplan med en handlingsguide til stressforebyggende tiltag og minimering af den sundhedsskadelige stressrisiko.

Stressforedrag – Hvad er symptomerne på sund stress og skadelige stress? Hvorfor skaber hyppige og store forandringkrav en øget risiko for udvikling af stressrelaterede helbredsproblemer? Hvordan forebygges stressrisikoen?

MasterClass i ledelse og stress – målrettet ledere på alle niveauer, som ønsker at styrke sine personlige og professionelle kompetencer til stresshåndtering og minimering af skadelig stress på arbejdspladsen. Undervisningen er case- og værktøjsbaseret, og veksler mellem teori og metode.

Om mig
Jeg er specialiseret i stresskompleksiteten, uddannet stresscoach og har en baggrund inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i psykiatrien. Jeg anvender evidensbaseret metoder og redskaber, og arbejder ud fra en helheds- og ressourceorienteret tilgang.


Om stress
Stress er ikke en sygdom, men en ubalance med to sideeffekter.

Stress er helt basalt en naturlig og sund overlevelsesmekanisme, som giver os ekstra fysisk-mental styrke og skarphed til at klare en ekstraordinær udfordring. Symptomerne klinger af igen, når den udløsende faktor er overstået og vi evner at cope med presset – og søger for at restituere, så vi kan genvinde balancen.

Er udfordringerne vedvarende hyppige og for høje i forhold til vores ressourcer, tilpasser vi os gradvist ind i en kronisk stresstilstand. Det svækker vores immunforsvar, koncentration og evne til beslutningstagning, problemløsning mm. Kronisk stress er en sundhedsskadelig tilstand, der øger risikoen for skader, ulykker samt fysiske/psykiske ubalancer og sygdomme. Hvis vi ikke får eller har mulighed for at opbygge vores ressourcer, bliver vi fanget i den såkaldte stressfælde, som kan ende med en menneskelig deroute.

Har du eller din kollega symptomer på stress og mistrivsel, er ikke bare en hurtig, men den rigtige indsats nødvendig for at forebygge forværring.

Derfor, tøv ikke med at tage kontakt, hvis du ønsker flere oplysninger eller et personligt formøde.

Fakta om Stresshåndtering

Varighed

StressAnalysen laves inden for en uge
Opfølgningssamtale efter 3-4 uger

En stresscoaching-session varer 1,5-2 timer

Varigheden af et stresscoachingforløb afhænger af behov

Pris

Forsamtale (1 t): 1.500 kr.
StressAnalyse med handlingsplan og opfølgning: 8.500 kr.

Få oplysning om øvrige priser ved henvendelse.

Sted

Møder afholdes i virksomheden, på mit kontor eller eksternt efter aftale.
Jeg løser opgaver over hele landet.

Få nærmere information
eller book et personligt formøde:

Telefonsamtale (15 min): Gratis
Personligt formøde (1 t): 1.500 kr.

Priser er ekskl. moms og gældende indtil 31.12.2019

Hent stressfolder

Book formøde