Facet5 Profilen


Vi er alle unikke. På nogle punkter kan vi måske minde om hinanden, men vi vil altid være forskellige, på hver vores måde. Forskellene og lighederne i vores personlige holdninger, motiver og adfærd, er det, der gør os til dem, vi hver især er. Måden vi opfører os på og interagerer med andre, afhænger af vores personlige facetter. Selvindsigt og forståelse for andre gør det nemmere at udvikle os personligt og blive mere effektive på jobbet og i hverdagslivet.

Vores personlighedstræk har stor indflydelse på, hvordan vi fungerer i forskellige sociale og faglige relationer. Performance afhænger derfor ikke kun af vores faglige kvalifikationer, men også at vores personlige styrkekompetencer og hvor godt vores personlighedstræk matcher vores rolle, teamet og organisationskulturen.

Facet5 Profilen viser vores unikke personlighedstræk, hvor de adskiller sig fra normen, og hvordan disse unikke træk opfattes af andre.


Hvad måler Facet5?

Facet5 måler på fem hovedfacetter i personligheden, som nedbrydes i en række underfacetter. Mønstret af disse alle disse facetter tydeliggør nuancerne i personligheden. Vi besidder alle en vis grad af disse facetter:

  • Vilje – beslutsomhed, selvhævdelse og selvstændighed.
  • Energi – entusiasme, omgængelighed og tilpasningsevne.
  • Relation – uselviskhed, forståelse, tillid.
  • Kontrol – disciplin, ansvarlig.
  • Emotionalitet – anspændthed og bekymring (stresstolerance, selvbevidsthed og følelsesmæssig stabilitet).

Følelsesfacetterne har betydelig indflydelse på de øvrige facetter.

Facet Profil rapporten

Rapporten omfatter fem underrapporter:

Faktor rapport – unik profil
Personlighedsprofilen illustreres grafisk og viser et nuanceret billede af dine unikke personlighedstræk på både hovedfacetterne og underfacetterne.

Familieportræt
Den unikke profil måles op imod 17 familieportrætter, og viser dit tætteste match. Familieportrættet beskrives ud fra: Familiens overordnet billede; hvad man kan forvente af dig som leder; hvad du motiveres af; dit teambidrag; hvordan at lede dig; effekten af din unikke følelsesscore.

Searchlight – styrkekompetencer og skyggesider
Viser sine styrker og risici på seks essentielle kompetencer: Lederskab; interpersonel kommunikation; analyse og beslutningstagning; initiativ og indsats; planlægning og organisering.

Ledelsesguide
Er en detaljeret ledelsesmanual til transaktionsledelse og transformationsledelse, der viser, hvordan din leder maksimerer dine styrker på fire områder: Motivation; engagement; jobtilfredshed; karriereudvikling.

Arbejdspræferencer
Viser dine særlige arbejdspræferencer, rolle og jobelementer på to områder: Motiverende og demotiverende jobelementer.

Fakta om Facet5

Facet5 er en valideret, psykometrisk måling af personligheden.

Facet5 er et af de mest moderne og avancerede målemetoder af menneskets personlighed, der findes på markedet.

Facet5 er baseret på trækteoriens fem-faktor-model, kaldet ’Big 5’, som er den mest nøjagtige beskrivelse af de fundamentale bestanddele af menneskets personlighed.

Spørgeskema: 106 spørgsmål

Besvarelse: Online

Tid: 20 min.

Sprog: 34 – kan besvares på modersmål og generes til dansk (og andre).

Normer: Anvender flere forskellige normer, som gør det enkelt at udforme sofistikerede og meningsfulde sammenligninger af personlighedsprofiler på tværs af kulturer, sprog og landegrænser.

Facet5 tydeliggør personlighedens styrker og forklarer konsekvenserne af forskelligheder i adfærd, motivation og holdninger – og vigtigst; hvordan vi i hverdagens mange praktiske situationer, kan anvende og udnytte styrkerne.

Hvad enten man ønsker at sammensætte teams, integrere nye medlemmer, kortlægge organisationskulturen osv, giver datasættet fra Facet5 en ramme om Best Practice inden for den samlede håndtering af menneskelig kapital.

Priser

Facet5 Profil – basis rapport
Inkl. en personlig dialogbaseret tilbagemelding
4.500 kr.

Facet5 Profil – hel rapport
Inkl. en personlig dialogbaseret tilbagemelding
8.500 kr.

Feedback tilbydes også på engelsk.

Tilbud gives ved bestilling af flere Facet5 Profiler i virksomheden.

Priser er ekskl. moms og gældende indtil 31.12.2020
Inkl. moms for privatpersoner.

Få 10 % rabat
ved bestilling senest 1.5.2020


Information og bestilling

Vil du gerne vide mere om Facet5 eller bestille en profil, er du velkommen til at ringe mig op og få en uforpligtende samtale.

Ring: 28741564

– eller send formularen herunder, hvis du gerne vil ringes op.