Facet5 Profilen


Vores personlighedstræk har stor indflydelse på, hvordan vi fungerer i forskellige sociale og faglige relationer. Performance og jobtrivsel afhænger derfor ikke kun af vores faglige kvalifikationer. Det handler også om vores personlige styrkekompetencer og hvor godt vi matcher med rollen, teamet og kulturen.

Facet5 tydeliggør vores personlige styrker og forklarer konsekvenserne af forskelligheder i adfærd, motivation og holdninger – og vigtigst; hvordan vi kan udnytte styrkerne og opnå synergieffekt i samspillet med andre.

5-faktor-modellen “Big-Five”

Facet5 er en psykometrisk måling af personligheden baseret på trækteoriens fem-faktor-model “Big-Five”, der er den mest nøjagtige måling af personlighedstræk.

Facet5 måler de fem faktorer på et kontinuum af subfaktorer, der giver et mangefacetteret billede af personligheden. Det er mønstret af de forskellige facetter, der tydeliggør nuancerne i personlighed. På nogle punkter kan vi minde om hinanden, men vi vil altid være forskellige. Vi er hver især unikke!

 • Vilje – beslutsomhed, konfrontation og selvstændighed
 • Energi – vitalitet, selskabelighed og tilpasningsevne
 • Relation – uselviskhed, support og tillid
 • Kontrol – disciplin, ansvarlig
 • Emotionalitet – anspændthed og bekymring (stresstolerance, selvbevidsthed og følelsesmæssig stabilitet). Følelsesfacetterne har betydelig indflydelse på de øvrige facetter.

Online spørgeskema

Spørgsmål: 106
Svartid: 20 min.
Sprog: 34 – kan besvares på modersmål og generes til et andet sprog.
Normer: Anvender flere forskellige normer, som gør det enkelt at udforme sofistikerede og meningsfulde sammenligninger af personlighedsprofiler på tværs af kulturer, sprog og landegrænser.


Vælg din Facet5 rapport

Facet5 producerer forskellige omfattende rapporter, som du kan plukke i eller sammensætte:

 1. Unik profil. Beskriver individuel adfærd, styrkekompetencer og præferencer samt hvordan man opfattes af andre.
 2. Familieportræt. Sammenligner den individuelle profil med ​​17 familieportrætter. Det tætteste match beskriver familiens overordnede træk, styrker som leder, ledelsesbehov, bidrag til et team og motivation, der øger effektiviteten.
 3. Søgelys på kernekompetencer. Viser styrkerne på seks eksekutive kernekompetencer; ledelse, interpersonel kommunikation, analyse og beslutningstagning, initiativ og indsats, planlægning og organisering.
 4. Ledelsesguide til individuel ledelse. Rapporten er en guide til, hvordan man engagerer og leder personen for at maksimere engagement, jobtilfredshed og karriereudvikling. Ledelsesfelterne omfatter både forandringsledelse og transaktionsledelse.
 5. Arbejdspræferencer. Beskriver iboende motiverende og demotiverende jobelementer. Rapporten er en guide til optimal udnyttelse af potentiale samt trivsel og jobtilfredshed.
 6. Spotlight udviklingsmatrix. Rapporten sætter fokus på personlige styrker, risici, faldgruber og udviklingsområder på fem områder: Beslutningstagning og målsætning, engagere og rådføre sig med andre, fokus på mennesker og opgaver, opgavehåndtering af forpligtelse, stresshåndtering og risikostyring.
 7. TeamScape. Teamprofil baseret på en sammenligning af medlemmernes individuelle personlighedsprofiler. Fungerer som hjælp til forbedring af opgavehåndtering og dynamikken i teamet samt hvilke naturlige styrker teamet med fordel kan drage nytte af. Afdækker de områder, hvor feedback, åbenhed og deling kan hjælpe med at løse konflikter i teamet.
 8. Audition Rolledefinition. Multiværktøj til: Design af en idealprofil med essentielle personlighedstræk for at opnå succes i en specifik rolle. Generering af en idealprofil til en specifik rolle baseret på virksomhedens starperformere. Kulturanalyse og kulturdefinering af grupper og organisationer. Matchrapport med idealprofil og en eller flere kandidaters personprofiler.

Facet5 understøtter organisationer ved:

 • Rekruttering og udvælgelse
 • Onboarding
 • Personlig udvikling
 • Lederudvikling
 • Teamudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Talent- og karriereudvikling
 • Succession planning
 • Outplacement
 • Kulturanalyse og forandringsledelse

Hvad enten man ønsker at rekruttere, sammensætte teams, integrere nye medlemmer, kortlægge eller forandre organisationskulturen, giver Facet5 en solid ramme om Best Practice inden for den samlede håndtering af menneskelig kapital.


Priser: Oplyses ved henvendelse.Kontakt for information og bestilling

Ring: 28741564

– eller send kontaktformularen, hvis du gerne vil ringes op.

Kontakt
Fornavn og efternavn
Data opbevares i max. 1 måned. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.