Assessments


Jeg tilbyder assessments som engangsmålinger eller implementering til virksomheder, som ønsker et kvalificeret, databaseret grundlag til:

  • Strategisk rekruttering
  • Ledelses- og organisationsudvikling
  • Teamudvikling
  • Performanceoptimering
  • Medarbejderudvikling
  • Stressforebyggelse
  • Kulturforandring
  • Komptenceafklaring og -udvikling
  • Progressionsmålinger (status og evalueringer)

En assessment foregår som en proces til dataindsamling, som udvalgte respondenter deltager i. Resultatet giver et kvalificeret grundlag for f.eks. udviklingsplanlægning eller rekruttering, som sikrer, at virksomhedens investering med størst sandsynlighed giver de ønskede værdiskabende resultater (ROI).


Sådan arbejder jeg med assessments

Jeg anvender validerede assessmentværktøjer baseret på forskellige analysemetoder til måling af niveau og forbedringsområder inden for f.eks. tillidsbaseret ledelse, salgsperformance, teamperformance mv.

Jeg fortolker resultatet i lyset af den konkrete kontekst og formålet med målingen, som f.eks. strategisk organisationsudvikling eller rekruttering.

Respondenter får altid en personlig og dialogbaseret tilbagemelding på resultatrapporten.

Kundefordele ved outsourcing af assessmentopgaver:

Outsourcing sparer virksomheden for kostbar produktions- og ledelsestid.

Virksomheden kan trække på en fast ekstern, strategisk udviklingspartner, som kender virksomhedens strategiske målsætninger, kultur og historie.

Assistance til eksekverbare udviklings- og handleplaner med grafisk procesdesign.

Assistance til et kvalificeret beslutningsgrundlag i forbindelse med rekruttering.

Investeringen i implementering af assessments går ikke tabt, når en akkrediteret HR-medarbejder med know-how forlader virksomheden.

Priser oplyses ved henvendelse, da det afhænger af opgaven.

Herunder er et udvalg af de forskellige assessments, jeg tilbyder.

Personlighedsprofil

Facet5 Profilen er baseret på trækteorien, kaldet “Big Five”, som er den mest nøjagtige måling af personlighedstræk.

Facet5 tydeliggør personlighedens styrker, og forklarer konsekvenserne af menneskers forskelligheder i adfærd, motivation og holdninger – og hvordan vi i hverdagens mange praktiske situationer kan anvende og udnytte disse styrker.

Personlig udvikling

Spotlight er baseret på en Face5 Profil.

Rapporten viser de personlige styrkeområder, risici, frustrationer og udviklingsområder inden for følgende områder:

Beslutningstagning og målsætning. Samspil og rådgivning af andre. Fokus på mennesker og opgaver. Opgavehåndtering og forpligtelser. Stresshåndtering og risikostyring.

Rolledefinition

Audition er et Facet5 værktøj til design af den ideelle personlighedsprofil til en specifik rolle, teamet og virksomhedskulturen.

Anvendes til strategisk rekruttering, jobprofiler, leadership pipeline, talent acquisition, succession planning samt kulturforandring.

Teamprofil

TeamScape er baseret på sammensætningen af teammedlemmernes individuelle Facet5 profiler.

TeamScape måler: Teamkulturen | Gruppedynamikken | Synergier og brændpunkter i profilsammensætningen | Stress- og konflikthåndtering | Styrker og risici i forhold til fremdrift, samarbejde, planlægning, beslutningstagning og eksekvering.

Teamperformance

Teambarometeret måler teamets effektivitet og funktionsniveau.

Anvendes til både team- og organisationsudvikling.

Lederperformance

ViewSuite 180/360 anvendes til måling af lederperformance i forskellige roller, bl.a. sælgerroller på alle niveauer.

Skræddersys også med virksomhedens egne ledelsesparametre.

Tillidsbaseret ledelse

Neuroview Ledelsesmåling til udvikling af kompetencen i tillidsbaseret ledelse.

– er baseret på neurovidenskabelig forskning i tillid i organisationer.

Konflikthåndtering

TKI anvendes til konfliktanalyse og udvikling af kompetencen til strategisk og taktisk konflikthåndtering, forhandling og win-win resultater.

Information og bestilling

Vil du gerne vide mere om mine ydelser eller bestille en assessment, er du velkommen til at ringe mig op og få en uforpligtende samtale.

Ring: 28741564

– eller send formularen herunder, hvis du gerne vil ringes op.