Assessments

Jeg tilbyder forskellige målinger, test og evalueringer med erhvervspsykologiske værktøjer til virksomheder, som har brug for assistance til:

  • Rekruttering
  • Identificering af udviklings- og optimeringsområder (ledere, medarbejdere, teams og organisatorisk)
  • Kulturforandring
  • Komptenceudvikling
  • Procesdesign
  • Udviklings- og handleplaner
  • Dokumentation af progression og resultater på udviklingsprocesser, performanceoptimering, kulturforandring mv.

Respondenter får altid en personlig og dialogbaseret tilbagemelding på resultatet.

Facet5 Profilen

– er baseret på trækteorien, som er den mest nøjagtige måling af personlighedstræk, der findes på det globale marked.

Anvendes til personlig udvikling, lederudvikling, ledelse, rekruttering, karriereafklaring, outplacement.

Læs mere…

Facet5 Spotlight

Facet5 Spotlight er baseret på Daniel Ofmanns Kernekvadrantmodel. Spotlight går et spadestik dybere i dine personlighedsprofil og viser dine styrker, frustrationer, risici og udviklingsområder.

Facet5 Audition

Design af idealprofilen med essentielle personlighedstræk, som er nødvendige for at opnå succes i en specifik rolle samt i teamet og virksomhedskulturen.

Anvendes til strategisk rekruttering, talent acquisition, succession planning, jobprofiler, leadership pipeline.

Facet5 TeamScape

TeamScape sammenligner teammedlemmernes personlighedsprofiler med et grafisk overlay. TeamScapen kommer hele vejen omkring teamkulturen, gruppedynamikken, synergieffekter og brændpunkter i samarbejde, planlægning, beslutningstagning, eksekvering og konflikthåndtering.

TeamBarometeret

Teambarometeret måler teamets effektivitet på 12 nøglefaktorer. Resultatet viser ligeledes teamets aktuelle funktionsniveau og hvilke områder, som er essentielle for optimering.

Anvendes både til team- og organisationsudvikling.

NeuroView Ledelsesevaluering

180 graders måling baseret på neurovidenskabelig forskning.
Måler på otte ledelseskompetencer, der beviseligt fremmer en høj tillidskultur, medarbejderengagement og minimering af stress i teamet og organisationen.

Anvendes til ledelses- og organisationsudvikling.

ViewSuite 180/360

Forskellige standardevalueringer til måling af ledelses- og salgsperformance i forskellige roller – kan også skræddersys med virksomhedens egne parametre.

Målrettet ledere på alle niveauer.

TKI – konflikttest

TKI måler fem konflikthåndtering- og forhandlingsstile.

Anvendes til konfliktanalyse og samt udvikling af konflikt- og forhandlingskompetencen.

Målrettet individer, par, teams og organisationer.