Assessment

Jeg tilbyder assessment til evalueringer, målinger og dokumentation af progression og resultater i strategiske udviklingsprocesser, rekruttering og kulturforandring.

Jeg er certificeret/akkrediteret i forskningsbaserede assessment til udvikling af individer, team og organisationer. Respondenter får altid en personlig og dialogbaseret tilbagemelding på resultatet. Jeg arbejder med personlighedsprofiler ud fra en styrkefokuseret tilgang – ikke til forandring af menneskers personlighedtræk.

Nedenstående eksempler viser et udsnit af de assessment, jeg tilbyder – også på engelsk.

Ønsker du en assessment eller flere informationer, kan du kontakte mig direkte  – eller send kontaktformularen nederst på siden, hvis du ønsker at blive ringet op inden for 24 timer.

180 graders måling af ledelsespraksis og adfærd, der fremmer en høj tillidskultur, medarbejderengagement og performance i team og organisationer.

Kan også anvendes som supplement til den årlige APV-måling, Klimamåling o.lign.

Målrettet til teamledere på alle niveauer, som ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i teamet og organisationen.

180 og 360 graders evaluering af lederperformance, skræddersyet med virksomhedens egne ledelsesparametre, eller standard til forskellige ledelsesroller.

Målrettet til lederudvikling på alle niveauer.

Anvendes til udvikling af kompetencerne til strategisk og taktisk konflikthåndtering og forhandling.
Målrettet til individer, teams og organisationer.

Måling af teamets effektivitet og funktionsniveau.

Anvendes til kortlægning af teamets udviklingområder, planlægning af indsatser samt opfølgning på progression i udviklingsprocessen.

Facet5 Profilen er en af de mest nøjagtige personlighedsprofiler, der findes på det globale marked.

Facet5 Profil-rapporten indeholder fem underrapporter om respondentens:
unikke personlighedstræk; hvordan han/hun opfattes af andre; nærmeste referencefamilie; styrkekompetencer og udviklingsområder; arbejdspræferencer; og en ledelsesguide til maksimering af respondentens engagement og jobtilfredshed.

Findes på 33 sprog; spørgsmålene kan besvares på modermålet og rapporten kan genereres på et andet sprog.

Teamprofilen laves med modulet Facet5 TeamScape, som er baseret på medlemmernes individuelle Facet5 Profiler. TeamScape kortlægger teamkulturen, teamdynamikken, samarbejde, konflikthåndtering, planlægning, beslutningstagning og eksekvering.

Anvendes til udvikling af nye og etablerede teams på alle niveauer – både nationale og internationale teams.

Forskellige assessments til måling af respondentens styrkekompetencer, risici, frustrationer og udviklingsområder samt coaching parathed og færdigheder i problemløsning mm.

Anvendes til personlig professionel udvikling, rekruttering, succession planning og onboarding.

Design af en idealprofil/rolleskabelon med vigtige personlighedstræk, som er nødvendige for at opnå succes i en specifik rolle, i teamet og kulturen. Rolleskabelon bruges til at måle matchgraden mellem idealprofilen og kandidatens personlighedstræk.

Anvendes til strategisk rekruttering og udvikling, jobprofiler, leadership pipeline og succession planning.