Assessment

Jeg tilbyder forskellige assessments til virksomheder, der har brug for assistance til rekruttering eller identificering af forbedringsområder og dokumentation af progression og resultater på udviklingsprocesser, performanceoptimering, kulturforandring mv.

Jeg er certificeret/akkrediteret i forskningsbaserede assessments til udvikling af både individer, team og organisationer. Respondenter får altid en personlig og dialogbaseret tilbagemelding på resultatet.

Jeg arbejder med personlighedsprofiler ud fra en styrkefokuseret tilgang – ikke til forandring af menneskers personlighedtræk.

Nedenstående eksempler viser et udsnit af de assessments, jeg tilbyder (også på engelsk).

Kontakt mig gerne og få flere oplysninger.

180 graders ledelsesevaluering, som måler på otte ledelsesfaktorer, der fremmer en høj tillidskultur, medarbejderengagement og minimerer stress i teamet og organisationen.
Er oplagt som supplement til Klimamålingen eller APVen på det psykiske arbejdsmiljø.

Målrettet til teamledere på alle niveauer

180 og 360 graders evaluering af lederperformance, skræddersyet med virksomhedens egne ledelsesparametre, eller standard til forskellige ledelsesroller.

Målrettet til lederudvikling på alle niveauer.

Konflikttest til kortlægning individers og gruppers konflikthåndteringsstil. Anvendes til konfliktløsning og udvikling af kompetencerne til strategisk og taktisk konflikthåndtering og forhandling.

Målrettet til individer, par, teams og organisationer.

Måling af teamets effektivitet og funktionsniveau.

Anvendes til kortlægning af teamets udviklingområder, planlægning af indsatser samt opfølgning på progression i udviklingsprocessen.

Facet5 Profilen er en af de mest nøjagtige personlighedsprofiler, der findes på det globale marked.

Facet5 Profil-rapporten indeholder fem underrapporter om respondentens:
unikke personlighedstræk; hvordan han/hun opfattes af andre; nærmeste referencefamilie; styrkekompetencer og udviklingsområder; arbejdspræferencer; og en ledelsesguide til maksimering af respondentens engagement og jobtilfredshed.

Findes på 33 sprog; spørgsmålene kan besvares på modermålet og rapporten kan genereres på et andet sprog.

Teamprofil baseret på medlemmernes individuelle Facet5 Profiler. TeamScape kortlægger gruppedynamikken, kulturen, samarbejde, konflikthåndtering, planlægning, beslutningstagning og eksekvering.

Anvendes til teambuilding og udvikling af både nye og etablerede teams på alle niveauer – også tværkulturelle teams.

Assessment af respondentens styrkekompetencer, risici, frustrationer og udviklingsområder samt coaching parathed og færdigheder i problemløsning mm.

Anvendes til personlig professionel udvikling, rekruttering, succession planning og onboarding.

Design af en idealprofil/rolleskabelon med vigtige personlighedstræk, som er nødvendige for at opnå succes i en specifik rolle, i teamet og kulturen. Rolleskabelon bruges til at måle matchgraden mellem idealprofilen og kandidatens personlighedstræk.

Anvendes til strategisk rekruttering og udvikling, jobprofiler, leadership pipeline og succession planning.