UDVIKLING AF INDIVIDER, TEAM OG ORGANISATIONER

FRIGØR POTENTIALET TIL VÆKST OG SUCCESS

Profil

Jeg har mere end 10 års erfaring som erhvervscoach, strategisk HR udviklingspartner og underviser for private og offentlige virksomheder. Specialiseret i ledelse, stress, konflikthåndtering og teamudvikling.
Jeg tilbyder erhvervspsykologisk rådgivning og opgaveløsning gennem hele HR-værdikæden, lige fra rekruttering og onboarding til fastholdelse, udvikling og outplacement.

MasterClass i Strategisk Konfliktledelse

Lær strategisk ledelse af de interne konflikter i virksomheden, der fremmer den organisatoriske læring og hvordan du minimerer skaden på et ødelagt omdømme, hvis du/virksomheden havner i en “shit-storm” eller mediekrise.

Denne MasterClass er målrettet ledere og HR-ansvarlige i virksomheder uden en konfliktpolitik med strategiske retningslinjer for proaktiv konflikthåndtering og -løsning.

Vejen ud af stress

Er du fanget i stressfælden? – eller skyldes din tilstand noget helt andet?
Få hurtig afklaring med en dybdegående og ressourceorienteret StressAnalyse.
Jeg yder professionel hjælp og rådgivning til både stressramte, arbejdsgivere og pårørende. Mine metoder er forskningbaserede og kendt for at give hurtige resultater – med langtidseffekt.

Uforpligtende samtale

Få en uforpligtende samtale for at vurdere, om der er basis for et værdiskabende samarbejde. Ligger din udfordring uden for mine kompetencer, rådgiver jeg om andre kvalificerede løsninger.
Telefonsamtale (15 min): Gratis
Personligt møde (60 min): 1.500 kr. + moms

JEG TILBYDER

Værdiskabende lederudvikling

Lederudvikling

Styrk dit lederskab og personlige udvikling, så du opnår bedre resultater, får en vellykket onboarding som nyansat leder, eller outplacement, så du kommer godt videre i din karriere. Enkeltsessioner, skræddersyede forløb og ledersparring

Udvikling af High Performance Team

Teamudvikling

Optimer teamets performance med coachingbaseret procesfacilitering.
En foranalyse af teamets effektivtet og funktionsniveau kortlægger de essentielle udviklingsmål og indsatser, der skal prioriteres for at skabe synergieffekt og fremdrift i samarbejdet

Vejen ud af stress

Stresshåndtering

Professionel hjælp og rådgivning til medarbejdere, team og arbejdsgivere til effektiv stresshåndtering, stressforebyggelse, fastholdelse, mulighedserklæring, stresspolitik og APV af det psykiske arbejdsmiljø med indsatsplan og opfølgning

Foranalyser og evalueringer

Assessment

Erhvervspsykologiske foranalyser, personlighedsprofiler, teamprofiler, rolledefinitioner, kulturanalyse, lederevalueringer (180/360), holistisk stressanalyse

Strategisk rekruttering

Rekruttering

Strategisk rekrutteringssupport og sparring gennem hele processen – fra analyse og design af jobprofil med rolledefinition til udvælgelse og vellykket onboarding (integration)

Casebaserede lederkurser

Undervisning

Case- og værktøjsbaseret undervisning, der omsætter teori og metode til din egen ledelsespraksis. Undervisningsforløb tilpasses dit og virksomhedens behov. Løser også opgaver som ekstern underviser og censor på Akademiuddannelsen i ledelse (ECTS)

UDVALGTE REFERENCER

CERTIFICERINGER