STYRKEFOKUSERET UDVIKLING

INDIVIDER, TEAM OG ORGANISATIONER

 

 

 

Velkommen

Jeg hjælper individer, team og organisationer med vækst gennem større potentialeudnyttelse og udvikling af kompetencerne til effektiv ledelse, performance, samarbejde og stresshåndtering.

Jeg er selvstændig erhvervscoach, strategisk HR-udviklingskonsulent og underviser specialiseret i stress, ledelses- og organisationsudvikling. Jeg har 10+ års erfaring som ekstern coach og udviklingspartner for nationale og internationale virksomheder inden for forskellige industrier og brancher. Jeg hjælper også privatpersoner.

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du ønsker flere informationer eller professionel hjælp til en konkret udviklingsopgave. Jeg løser opgaver over hele landet.

Tilbydes også på engelsk.

Ledercoaching

Ønsker du at arbejde med dit lederskab, udvikle dig personligt og styrke dine ledelseskompetencer?
Er du ny leder eller indtrådt på et højere ledelsesniveau og kæmper med at skabe de forventede resultater gennem andre eller organisationen? Har du svært ved at opnå følgeskab, lede teams, udvikle og fastholde talent, skabe forandring? Hænger du i brandslukning og når ikke dine kerneopgaver?

Vejen ud af stress

Er du fanget i stressfælden, eller skyldes din tilstand noget helt andet? Er du sygemeldt med stress, men mærker ingen fremgang? Er du inde i en periode med et stort arbejdspres, eller private udfordringer, og vil gerne forebygge et stressnedbrud?

Stop stresseffekten!

Hyppige og store forandringer øger stressrisikoen på arbejdspladsen. Er du leder og rådvild om, hvordan du skal håndtere og forebygge din egen eller medarbejdernes stressnedbrud?

Jeg tilbyder professionel hjælp, rådgivning og udvikling, som styrker den personlige og organisatoriske stresskompetence.

Psykisk arbejdsmiljø og ledelse

Er arbejdsklimaet præget af hyppige og store forandringer, stress, konflikter og samarbejdsproblemer?

Jeg tilbyder erhvervspsykologisk rådgivning, sparring og kompetenceudvikling baseret på positiv psykologi, der beviseligt fremmer en høj tillidskultur og minimerer stressrisikoen i team og organisationer.

Outplacement

Skal du fyre? Er du fyret og fritstillet? Eller overvejer du at sige op?

Jeg tilbyder rådgivning og hjælp til offboarding, afklaring i høringsperioden, krisehjælp, outplacementforløb, karriereafklaring, jobansøgning og forberedelse til jobsamtalen.

Konfliktløsning

Er konflikten under opsejling eller gået i hårdknude? Er du rådvild om, hvordan du løser en konflikt, du selv eller andre er part i?

Jeg tilbyder rådgivning, konfliktmægling (mediation), krisehåndtering, konfliktcoaching og undervisning.

HR-outsourcing

Ønsker virksomheden at outsource hele eller dele af virksomhedens strategiske og funktionelle HR-opgaver?

Jeg tilbyder strategisk rådgivning gennem hele medarbejdercyklussen og praktisk hjælp til funktionelle HR-løsninger.

Kontakt

Telefonsamtale (15 min): Gratis
Personligt møde (1 t): 1.500 kr. + moms

Mødet afholdes i virksomheden, på mit kontor eller eksternt efter aftale.
Jeg løser opgaver i hele landet.

UDVALGTE REFERENCER