Teamudvikling

Teamarbejde er en samarbejdsdisciplin, der kræver viden, læring og kontinuerlig udvikling. Formålet med teamarbejde er, at skabe synergieffekt med de individuelle faglige og personlige styrker for at opnå større resultater, end den enkelte formår på egen kraft – og, end den traditionelle arbejdsgruppe kan præstere.

Udvikling af teamet
Et velfungerende teamarbejde bygger på 6 proceselementer: Faglige og tekniske færdigheder, kollektive arbejdsprocesser, performance, tillid, commitment og personlig vækst. Man skal derfor lære at udnytte udviklingspotentialet og håndtere konflikter på en åben og konstruktiv måde.

Udviklingen af team til ”High Performance” sker gennem en målrettet proces, der sikrer, at teamet kan opretholde momentum i produktiviteten. Forsømmes teamudviklingen er der stor risiko for, at synergieffekten udebliver og teamet havner i faldgruben som et underpræsterende og dysfunktionelt team. Hvis teamet ikke kan samarbejde og løse konflikter internt, med andre teams eller deres leder, svækkes hele organisationens fleksibilitet med risiko for dårlige vækstbetingelser og produktionstab.

Sådan arbejder jeg med team
Mine teamydelser er skræddersyede og baseret på en foranalyse af teamets udviklingsbehov for at finde de rigtige indsatsområder, så jeg kan levere et effektivt forløb med hurtige og værdiskabende resultater.

Udbytte
Når teamet udvikles, øges trivslen og tilliden. Teamet samarbejder og præsterer bedre, producerer mere, tager bedre fælles beslutninger, bliver mere omstillingsparat og forebygger stressnedbrud.

Jeg tilbyder:

  • Oplæg om udviklingen af High Performance Team
  • Teamworkshop baseret på måling af teamets effektivitet og funktionsniveau
  • Teambuilding med Facet5 Teamscape/teamprofil baseret på individuelle personlighedsprofiler
  • Procesdesign
  • Facilitering af proces/teammøder
  • Konfliktløsning/mediation
  • Teamcoaching
  • Stresshåndtering i teamet (med/uden stresstest)

Fakta om Teamudvikling

Målgruppe:

Teamledere, ledelsesteam, medarbejderteam, afdelingsteam, projektgrupper, arbejdsgrupper, bestyrelser o.lign.

Varighed:

Afhænger af opgaven.

Sted:

In house i virksomheden eller eksternt efter nærmere aftale.

Pris:

Afhænger af teamets størrelse og opgavens omfang.

Uforpligtende samtale:

Mine teamydelser starter med et uforpligtende møde. Book en samtale eller ring og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe Jer videre.

Booking

Ring og book et formøde på tlf. 28741564